Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat - zmiany w funkcjonowaniu Nadleśnictwa

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z informacjami o kolejnych potwierdzonych przypadkach koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, w Nadleśnictwie Miechów podjęto decyzję o odwołaniu  wszelkich imprez edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwo, zarówno w Izbie Edukacyjnej jak i w terenie oraz innych spotkań i wydarzeń  z udziałem osób z zewnątrz.

Z uwagi na wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem, a także z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach, część pracowników Nadleśnictwa Miechów może korzystać z możliwości wykonywania pracy zdalnej, ewentualnie może zostać zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad dziećmi. Nadleśnictwo Miechów ogranicza także do niezbędnego minimum delegacje i wyjazdy służbowe pracowników.

Z powyższych względów prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub elektroniczną, biuro Nadleśnictwa Miechów i kancelarie leśnictw dostępne są tylko dla pracowników Lasów Państwowych.

W związku z powyższym w Nadleśnictwie Miechów zostały odwołane:

  1. Imprezy edukacyjne,
  2. Sprzedaż detaliczna drewna
  3. Sprzedaż sadzonek

Przypominamy również o konieczności przestrzegania zasad higieny oraz apelujemy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wytycznych służb sanitarnych.

Więcej informacji na temat koronawirusa oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia można znaleźć na stronie internetowej: http://gov.pl/koronawirus .