Lista aktualności Lista aktualności

VIII Małopolski Konkurs Fotograficzny „Leśne Inspiracje” - Zapraszamy

„Drzewa - świadkowie historii”, tak brzmi temat tegorocznego Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”, organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Temat nawiązuje do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje małopolską przyrodę: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorośli. W tym roku tematem konkursu są drzewa. Zadaniem autorów fotografii jest ukazanie takich drzew, które pełnią szczególną rolę w krajobrazie, pamięci i kulturze społeczności lokalnych, są związane z wydarzeniem historycznym, ludźmi i zdarzeniami, wokół których toczyło się i toczy się nadal życie małych i większych społeczności, które inspirują do działania.

Organizatorzy konkursu oczekują na zdjęcia drzew, które są kroniką zdarzeń, z którymi wiążą się opowieści, legendy, historie. Przyjmowane będą zdjęcia drzew i drzewostanów z zasięgu terytorialnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zarówno  z lasów państwowych, jak i niepaństwowych. Ostateczny obraz ilustrujący temat „Drzewa - świadkowie historii" zależy jednak od interpretacji osoby fotografującej, dlatego ujęcie tematu może być bardzo szerokie. Zdjęcia, oprócz charakteru dokumentacyjnego, winny mieć przede wszystkim wyraz artystyczny.

Szczegółowe warunki konkursu reguluje Regulamin VIII Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje" 2016. Fotografie należy nadesłać do dnia 30 listopada br. pod adres jednego z 16 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do regulaminu). Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie zdjęcia będą oceniane w nadleśnictwach, a najlepsze fotografie zostaną nominowane do drugiego etapu odbywającego się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Organizatorzy konkursu przewidzieli dla zwycięzców wiele atrakcyjnych nagród. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane wiosną przyszłego roku na specjalnej wystawie pokonkursowej prezentowanej w Krakowie.

 

Poniżej publikujemy regulamin konkursu wraz z załącznikami.