Lista aktualności Lista aktualności

ZDARZENIA NADZWYCZAJNE - URUCHOMIENIE TELEFONU ALARMOWEGO

W celu zapewnienia niezwłocznego reagowania na informacje dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych jakie mogą mieć miejsce w zakresie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo Miechów (przypadki z udziałem osób lub zwierząt, w tym w szczególności: nieumyślne zniszczenie stanowiska lęgowego, lub znalezienie rannych zwierząt itp.) uruchomiony został numer alarmowy  +48 503-168-916