Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

Nadleśnictwo Miechów jest jednym z 16 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Ogólna powierzchnia lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Miechów wynosi 11 605 ha z czego 11 296 ha to grunty leśne.

Nadleśnictwo położone jest w przeważającej części na terenie województwa małopolskiego,
a niewielka część na północnym-zachodzie  na  terenie województwa śląskiego. Są to tereny rolnicze o lesistości rzędu 9,5% charakteryzujące się dużym rozproszeniem kompleksów.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje w całości lub w części grunty:
- powiatów: krakowskiego, miechowskiego,  proszowickiego, olkuskiego, oraz zawierciańskiego (woj. śląskie)

-  gmin: – Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów, m-w Miechów, m-w Słomniki, Michałowice, Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki, Skała, Koniusza, Nowe Brzesko, Pałecznica, Radziemice, m-w Proszowice, Trzyciąż, Żarnowiec.

Nadleśnictwo Miechów na tle podziału administracyjnego kraju