Lasy nadleśnictwa

Większość terenu Nadleśnictwa (76%) zajmują gleby brunatne i płowe. Rędziny występują na 16% administrowanego terenu, a pozostałe podtypy tj. gleby bielicowa, deluwialne, rdzawe i murszowe na powierzchni około 790ha (8%). Są to gleby bardzo żyzne i biologicznie czynne. Charakteryzujące się także dobrymi właściwościami fizyczno-chemicznymi.

Lasy regionu

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie jest ponad 170 tys. ha lasów Skarbu Państwa. Położone są w 3 województwach, 26 powiatach i 176 gminach.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.