Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Miechów nadzoruje gospodarkę łowiecką w 32 obwodach dzierżawionych przez 28 kół łowieckich, są to obwody polne .

Samodzielnie prowadzimy gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych, obwód łowiecki nr 2 o powierzchni 4495 ha (w tym pow. leśna 1118 ha – 24,9%)  i obwód łowiecki nr 3 o powierzchni 4881 ha (  w tym pow. leśna 1346 ha- 27,6%). 

Na terenie OHZ występują następujące gatunki zwierzyny łownej: jelenie, sarny, dziki, borsuki, jenoty, lisy, zające, kuny, piżmaki, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki.


Nadleśnictwo corocznie organizuje polowania dla myśliwych krajowych
i zagranicznych na:

  • Sarny - kozły, kozy, koźlęta
  • Dziki


Kontakt dla myśliwych:

  • Biuro Nadleśnictwa Miechów  tel. 41/ 382 50 00
  • Nadleśniczy : 41/ 382 50 05
  • Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i łowiectwa 41/ 382 50 16