Sprzedaż drewna i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż 15 gatunków drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego oraz w okresie wczesnowiosennym i jesiennym - sprzedaż sadzonek

Sprzedaż drewna
Zasady sprzedaży drewna określone są Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zasad sprzedaży drewna w  Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe  dostępnych na stronie  http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Miechów udziela Instruktor Techniczny ds. użytkowania lasu i marketingu Kacper Bierowiec pod numerem telefonu: 41/ 38 250 10, 517 758 909.
 

Planowana miesięczna sprzedaż detaliczna drewna w 2020 rok

 

Miesiąc

Ilość drewna w m3

Styczeń

1000

Luty

1000

Marzec

1500

Kwiecień

1500

Maj

1500

Czerwiec

1500

Lipiec

1500

Sierpień

1200

Wrzesień

1600

Październik

2000

Listopad

1500

Grudzień

1185

Razem

16985

 Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest we wszystkich kancelariach leśnictw w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca
w godz. 700 – 1300.

 


Odbiór drewna z lasu przez nabywców odbywa się we wszystkich leśnictwach w poniedziałki.
 

Od dnia  20 czerwca 2018 roku sprzedaż drewna w Leśnictwie Sosnówka odbywać się będzie w miejscowości Podmiejska Wola 30 (teren Szkółki Leśnej w Chodówkach)

 

Sprzedaż sadzonek drzew leśnych


W Szkółce Leśnej w Podmiejskiej Woli produkuje się średniorocznie ok. 1 mln sadzonek głównie Db, Bk, So, Św, Md, a w mniejszych ilościach także Jw, Ol, Brz, Lp   na potrzeby własne jak również na sprzedaż.

Informacji na temat sprzedaży sadzonek udzielają:  Leśniczy L-ctwa Sosnówka - Leszek Basa, tel.kom. 502 691-320 oraz  Mateusz Albrycht, tel 41 382-50-09, tel. kom 668-843-194