Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu

Od dnia 03.04.2020 roku ogłaszam zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym na podstawie Art.11. ust 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r, poz 374) oraz oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 31.03.2020 r, poz 566) po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zakaz obowiązuje do dnia 11.04.2020 r.