Lista aktualności Lista aktualności

TEREN MONITOROWANY

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Nadleśnictwo Miechów z siedzibą w Miechowie, os. Kolejowe 54A, zwane dalej jako „Nadleśnictwo”, w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz obszarów leśnych, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa.

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Nadleśnictwo Miechów z siedzibą w Miechowie, os. Kolejowe 54A, zwane dalej jako „Nadleśnictwo”, w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz obszarów leśnych, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), dalej jako „ustawa”, Nadleśnictwo informuje, iż:

  • Administratorem systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Miechów z siedzibą w Miechowie, os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów, tel. +48 41 382-50-00,
    e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl,

  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,

  • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania,

  • Osoba zarejestrowania przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,

  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Miechów dostępnych jest pod adresem:

http://www.miechow.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ochrona-danych-osobowych-od-1