Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada 2 najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

 

Certyfikat FSC

W dniu 20 lutego 2019 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie uzyskała Certyfikat  Gospodarki Leśnej – FSC nr SGS-FM/COC-010065. Certyfikat ważny jest  do 19 lutego 2024 roku i potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie z zasadami Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (ang. Forest Stewardship Council). Obejmuje wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze  RDLP w Krakowie.

 

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.11.2020 roku Certyfikat nr PEFC FM/02/20/BS, który spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003:2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna- wymagania" w nastepującym zakresie: Trwałe i zrównowaźone gospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.
Certyfikat jest ważny do 12.02.2021 roku.