Hodowla lasu

Na pojęcie hodowli lasu składa się szereg czynności gospodarczych, mających na celu utrzymanie, kształtowanie, odtwarzanie i doskonalenie lasu, przy uwzględnieniu pełnionych przez niego funkcji, w tym produkcyjnych, ochronnych, krajobrazowych i społecznych

Ochrona lasu

W wyniku dbałości leśników o szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze tworzące ekosystem leśny oraz prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, aktualny stan zdrowotny i sanitarny naszych lasów jest dobry.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu do korzystanie z jego zasobów, czyli pozyskanie drewna, zbiór runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzania lasu, sporządzonych na okresy 10-letnie. Wykonują je wyspecjalizowane jednostki, między innymi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Łowiectwo

Teren Nadleśnictwa Miechów podzielony został na 34 obwody łowieckie, które są obwodami polnymi. Dwa z nich, o łącznej powierzchni 9 376 ha, w tym powierzchnia leśna 2 464ha, wyłączono z wydzierżawienia, z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada 2 najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.