Łowiectwo

Teren Nadleśnictwa Miechów podzielony został na 34 obwody łowieckie, które są obwodami polnymi. Dwa z nich, o łącznej powierzchni 9 376 ha, w tym powierzchnia leśna 2 464ha, wyłączono z wydzierżawienia, z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Teren Nadleśnictwa Miechów podzielony został na 34 obwody łowieckie, które są obwodami polnymi. Dwa z nich, o łącznej powierzchni 9 376 ha, w tym powierzchnia leśna 2 464ha, wyłączono z wydzierżawienia, z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo w całości należy do Rejonu Hodowlanego I, powołanego głównie w celu hodowli zwierzyny drobnej. Współpracujemy z 28 kołami łowieckimi, 3 Okręgowymi Zarządami PZŁ (Kraków, Kielce, Katowice), 5 Starostwami Powiatowymi (Miechów, Proszowice, Kraków, Olkusz, Zawiercie).

Stan zwierzyny wg inwentaryzacji na dzień 10 marca 2018 rok przedstawia się następująco   (w szt.):

Jeleń – 39, Sarna - 5068,  Dzik  - 123, Zając - 12312, Bażant - 15248,  Kuropatwa - 3583, Lis – 1039, Jenot – 117, Borsuk - 265, Kuna – 524, Piżmak - 229.

W ostatnich sezonach na ternach obwodów dzierżawionych pojawiły się gatunki obce tj. szop pracz, norka amerykańska i po raz pierwszy w sezonie 2018/2019 pojawił się szakal złocisty.

W OHZ prowadzona jest wzorcowa gospodarka łowiecka. Zwierzyna ma "do dyspozycji" 4,5 ha poletek żerowych, na których uprawia się  mieszanki zbóż, kukurydzę i topinambur.

Prawie każdego roku organizujemy polowania na kozły i dziki dla myśliwych krajowych   i  zagranicznych. Kilka trofeów z naszego OHZ-tu otrzymało medale na wycenach poroży.

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny kultywowane są: gwara, obyczaje i tradycje łowieckie.