Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu do korzystanie z jego zasobów, czyli pozyskanie drewna, zbiór runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

  Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, dbając aby odbywało się ono
w sposób mu zapewniający trwałość.

  Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych prowadzone jest w sposób gwarantujący powiększenie zasobów leśnych. Jego rozmiar dla każdego Nadleśnictwa określa plan urządzenia lasu. Dzięki temu, że jest niższy niż przyrost drewno w tym samym okresie (sięga około 65% jego wartości) następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu".

  Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Miechów na lata 2013-2022 przewiduje pozyskanie drewna w ilości 710 906m3 grubizny netto. Masa ta pochodzić będzie z cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) w  rozmiarze 292 800m3. Pozostałość pozyska się w ramach cięć rębnych, które stanowią cięcia odsłaniające młode pokolenie lasu oraz cięcia prowadzone w ramach przebudowy drzewostanów celem dostosowania ich składu do panujących warunków glebowo-siedliskowych.

  Pozostałe formy użytkowania lasu w Nadleśnictwie, poza marginalnym pozyskaniem choinek w ramach cięć pielęgnacyjnych, nie występują.