Lasy nadleśnictwa

Większość terenu Nadleśnictwa (76%) zajmują gleby brunatne i płowe. Rędziny występują na 16% administrowanego terenu, a pozostałe podtypy tj. gleby bielicowa, deluwialne, rdzawe i murszowe na powierzchni około 790ha (8%). Są to gleby bardzo żyzne i biologicznie czynne. Charakteryzujące się także dobrymi właściwościami fizyczno-chemicznymi.

Lasy regionu

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie jest ponad 170 tys. ha lasów Skarbu Państwa. Położone są w 3 województwach, 26 powiatach i 176 gminach.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.