Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych

Północna cześć Nadleśnictwa, tereny leśnictwa Opacz, Chrusty, Trąby, Tunel i Klonów obejmuje Miechowsko -Działoszydzki Obszaru Chronionego Krajobrazu. Posiada on liczne walory kulturowe, stanowiska archeologiczne z tzw. kurhanami małopolskimi (okolice Miechowa, Moczydła, Dziemięrzyc, Rzędowic), oraz pozostałościami dworów obronnych i grodzisk (Kozłów, Klimontów, Książ Wielki, Siedliska). Na terenie tym miały miejsce bardzo ważne wydarzenia w okresie insurekcji Kościuszkowskiej.