Obszary NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na terenie Europy.

Nadleśnictwo prowadząc w minionym dziesięcioleciu wielofunkcyjną, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną opartą na podstawach ekologicznych przyczyniło się do zachowania wielu cennych ekosystemów leśnych i nieleśnych, z których cześć została objęta ochroną w formie obszarów Natura 2000.

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Kod obszaru

Nazwa

Województwo

Powierzchnia na terenie LP (ha)1*

 

 

 

1

PHL120004

Dolina Pradnika

małopolskie

0,20

 

 

2

PHL120011

Michałowiec

małopolskie

20,22

 

 

3

PHL120015

Sterczów-Ścianka

małopolskie

10,95

 

 

4

PHL120017

Wały

małopolskie

5,92

 

 

5

PHL120056

Kwiatówka

małopolskie

46,93

 

 

6

PHL120061

Biala Góra

małopolskie

12,14

 

 

7

PHL120064

Dąbie

małopolskie

3,98

 

 

8

PHL120070

Kępie na Wyżynie Miechowskiej

małopolskie

53,16

 

 

9

PHL120071

Opalonki

małopolskie

2,40

 

 

10

PHL260017

Dolina Górnej Mierzawy

małopolskie

25,90

 

 

 

 

 

Razem:

181,83