Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju

Południowa cześć Nadleśnictwa 2167ha zarządzanych gruntów znajduje się w zasięgu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Są to Parki Krajobrazowe:

- „Orlich Gniazd" – pow. 398ha (oddz. 393-407)

- „ Dolinki Krakowskie" – pow. 44 ha (oddz. 392)

- „ Dłubniański" - 1725ha (oddz. 339-343,260,387,388,391,408-412,418-421,428-433,445-479)