Położenie

Nadleśnictwo Miechów jest jednym z 16 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Ogólna powierzchnia lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Miechów wynosi 11 605 ha z czego 11 296 ha to grunty leśne.

Historia

Najwcześniejsze zapiski dotyczące leśnictwa rządowego na terenie powiatu miechowskiego, informują o powstaniu w maju 1826r. Leśnictwa Lasów Rządowych w Miechowie

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. i Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994r. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.